Nefox II – 1950-1952

In 1948 hebben W. Vlijmen en P.C. Bertels in Weert het bedrijf ‘De Nederlandse Fotografische Apparaten Fabriek’ (Nefotaf) opgericht. Vlijmen was fotograaf en Bertels was leraar technisch tekenen op een technische school. Hun eerste camera, de Glory, werd verkocht via FOKA Rotterdam. Daarna kwamen de Nefox I en II op de markt. Nefotaf heeft ook nog boxcamera’s gemaakt onder de naam Nefox Lux, FOX en Olympic. Specifieke aantallen hiervan zijn niet bekend. De letters op het voorfront zijn in Art Deco stijl vormgegeven.

In 1950 kwam de opvolger van de Nefox I op de markt: Nefox II, hiervan zijn er zo’n 750 geproduceerd. Deze camera had een grotere briljantzoeker en was 90 gram lichter.