Nefox I – 1949-1950 met recht geplaatste draagriem

Met recht geplaatste draagriem

In 1948 hebben W. Vlijmen en P.C. Bertels in Weert het bedrijf ‘De Nederlandse Fotografische Apparaten Fabriek’ (Nefotaf) opgericht. Vlijmen was fotograaf en Bertels was leraar technisch tekenen op een technische school. Hun eerste camera, de Glory, werd verkocht via FOKA Rotterdam. Daarna kwamen de Nefox I en II op de markt. Nefotaf heeft ook nog boxcamera’s gemaakt onder de naam Nefox Lux, FOX en Olympic. Specifieke aantallen hiervan zijn niet bekend.

Van de Nefox I zijn in de periode 1949 – 1950 circa 1000 boxen vervaardigd in 3 varianten; met een recht geplaatste draagriem bovenop de camera, met een diagonaal geplaatste draagriem en een uitvoering met synchronisatie. De letters op het voorfront zijn in Art Decostijl vormgegeven. Het toestel kostte in die tijd FL 15,- en werd net zoals de Glory te koop aangeboden via FOKA in Rotterdam. Een bijzonder detail op mijn Nefox met de rechte draagriem is een metalen label met het nummer BB R 2088A, waarschijnlijk gaat het hier om een label voor invoerbelasting.