filmprojector

  • Hoca Junior Projector – 1949-1950

    Aangenomen wordt dat de naam Hoca een afkorting is van Hollandse Camera, een Utrechtse firma, die op 21 mei 1949 werd opgericht door Wilhelm Melai. Volgens de toenmalige inschrijving in de Kamer van Koophandel was het doel van de firma het produceren van boxcamera’s. Na een aantal maanden werd hier aan toegevoegd dat de firma…