Bijzonder doel

Het primaire gebruik van de stereoscoop in de 19e eeuw was ‘ter leering ende vermaeck’; je haalde op een eenvoudige, maar boeiende manier de wereld in je huiskamer in een tijd dat recreatief reizen nog geen gemeengoed was. Veel van de stereofoto’s hebben dan ook een informatief, toeristisch of religieus karakter en het bekijken daarvan was een familieaangelegenheid. Later komen daar andere doelstellingen bij. Binnen mijn collectie kan ik er 4 onderscheiden: